Teisininkų asociacijos „Intra Juris“ pagrindiniai įstaigos, kaip nevyriausybinės organizacijos, tikslai – tai pilietinės iniciatyvos ir siekio spręsti iškilusias problemas bei patenkinti tuos poreikius, kurių nepajėgia aprėpti valdžios ir verslo sektoriai, įgyvendinimas, pirminės nemokamos teisinės pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, gyventojams bei verslui teikimas. Aktyvi ir pilietiškai organizuota visuomenė yra atsakingas, konstruktyvus ir pozityvus, pokyčius bei naujoves skatinantis visuomenės ir valstybės pažangos variklis, todėl įstaiga savo veikla inicijuoja konstruktyvius ir pozityvius pokyčius bei naujoves, skatinančias visuomenės ir valstybės pažangą.

pagarbiai teisininkų asociacijos „Intra Juris“ kolektyvas

Dėl pirminės nemokamos teisinės konsultacijos telefonu ar el. paštu teirautis:

– civilinės, mokesčių teisės klausimais ir kitais
bendro pobūdžio teisiniais klausimais:
+ 370 6... .............

– baudžiamosios, administracinės teisės klausimais ir kitais
bendro pobūdžio teisiniais klausimais:
+ 370 6... .............

Jūs galite mums parašyti ir išdėstyti savo problemas bei atsiliepimus žemiau nurodomu elektroniniu paštu.